თბილისი – მტვრის ქალაქი

სამყაროს ცივილური ნაწილი ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხნის წინ შეთანხმდა, რომ ადამიანის უფლებათა დასაცავად საჭირო იყო ისეთი მექანიზმის შექმნა, რომელიც არ დაუშვებდა ჩვენი ფუნდამენტური უფლებების არაფრად ჩაგდებას და სახელმწიფოს, როგორც ძალაუფლების გადაჭარბებისაკენ მიდრეკილი წარმონაქმნის, მხრიდან გამუდმებულ ჩაგვრა-ვაებას. ევროპული კონვენციის მე-2 მუხლი, რომლის არსებობასაც სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პირველკურსელიც კი დაგიდასტურებთ, ცალსახად ამბობს, რომ ჩემი, როგორც ადამიანის, სიცოცხლის უფლება კანონით არის დაცული და რომ დაუშვებელია მისი განზრახ ხელყოფა.

პატივცემულ ევროპელებს იმთავითვე გაუჩნდათ ეჭვი, რომ მარადიულ ქალაქში ხელმოწერილი დოკუმენტი მხოლოდ დოკუმენტადვე დარჩებოდა და ამიტომ კიდევ უფრო პატივსაცემმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ყოველ სახელმწიფოს ევალება, უზრუნველყოს მისი იურისდიქციის ფარგლებში კონვენციით დაცული უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობა. ანუ, თუ მე მაქვს სიცოცხლის უფლება და ამას სამყაროს ცივილური ნაწილი დიდი ხანია აღიარებს (მაგის გარეშეც ვიცით, რომ მაქვს!), გამოდის, რომ ჩემმა სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ მე ვიცოცხლო.

ნისლი-702x336

დღეს ქალაქში მხოლოდ მტვრის ფერია, ქარიშხლის წინ ჩამოწოლილი ბურუსის ფერი… ამ ბურუსს ცხადად ხედავ და ფიქრობ, ნეტავ კიდევ რაღა უნდა მოხდეს, რომ ჩვენმა სახელმწიფო შეძლოს თავისი პოზიტიური ვალდებულებების შესრულება?!

ერთ დღეს გავიღვიძებთ და ჩვენ გვშთანთქავს მტვრისფერი ქალაქი!..

პ.ს. სიცოცხლის უფლება არის აბსოლუტური უფლება.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s